دكتر نيكرو
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي
دكتر نيكرو
 
احمد فرسار
صفحه : 641

 

خواننده در همان آغاز با نثري استادانه روبروست كه حكايت از قلمي توانا دارد. حقيقت اين است كه كمتر كتابي را مي‌توان يافت كه خواننده را با خود همراه سازد. دكتر نيكرو جزو همين معدودهاست! بي‌شك از پس انتقال مفاهيم حياتي يك داستان خوب برآمده است. آدم‌هايي جالب با رفتارهايي حيرت‌انگيز كه هر كدام تأثيري خاص بر راوي دارند. شرح رويدادهاي كوچك فرعي و جزئيات به ظاهر بي‌اهميت و در باطن زنده‌كننده و جان ‌بخشي كه به داستان جذابيتي چشمگير عطا كرده است .
زبان روان و نرم همراه با روايت واقع‌گرايانه‌ي نويسنده كه به شدت ساده و صميمانه است در مجموعه به داستان شيريني و جذابيت خاصي بخشيده است. اثري عاشقانه و پرماجرا. مهارت نويسنده همراه با تكنيك قوي داستان در بيان اين حكايت مدرن آنچنان است كه خواننده را در تنهايي قهرمانان داستان شريك مي‌سازد .
«دكتر نيكرو» رماني است پر از حوادث، پر از احساسات، غم‌ها و شادي‌ها، بدي‌ها و بخشش‌ها. حوادت آنچنان زنجيروار اتفاق مي‌افتدكه حتي به خواننده فرصت نفس كشيدن را نمي‌دهد. نادر در جريان تحصيل علم با عشق آشنا مي‌شود، اما از عشق فرار مي‌كند، تا به هدفش برسد .

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved