طرلان
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي
طرلان
 
فريده رهنما
صفحه : 330

داستاني روان و ساده و پركشش. نويسنده در اين داستان به شرح زندگي افرادي مي‌پردازد كه از گرسنگي فقر و تضاد طبقاتي رنج مي‌برند. شخصيت‌هاي داستان به نوعي يا در رفاه كاملند يا در فقر مطلق هستند. نثر نويسنده محكم و شيوا است و توصيف‌هاي او از حالات و خصوصيات دروني شخصيت‌ها، واضح و دقيق است. طرلان قهرمان داستان محكوم به جبر در زندگي و تحمل سختي‌هاي زيادي‌ست، اما احساس مادري باعث مي‌شود كه محكم و استوار در مقابل مشكلات ايستادگي كند و ...
شش سال بود كه داشت زجر مي‌كشيد، خودش را شكنجه مي‌كرد، هر شب مشت محكمي به روي خواسته‌هاي دلش كه فريادزنان خورشيد را از او طلب مي‌كرد مي‌كوفت و صدايش در نمي‌آمد، براي اينكه نمي‌خواست شاهد در هم شكستن باورها و غروب خورشيدش باشد و اكنون با ناباوري داور را مي‌ديد كه از گرد راه نرسيده مي‌خواهد رازي را آشكار نمايد كه او آن‌طور با مهارت سعي در نهان كردنش نموده است، اما طرلان مصمم بود كه نگذارد داور به هدفش برسد .

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved