پرواز روح: خودآموز خارج كردن روح از بدن در 30 روز
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي

پرواز روح:

خودآموز خارج كردن روح از بدن در 30 روز

كايت هاراري، پاملا
رضا جماليان
صفحه : 272

گاهي سخت‌ترين كارهاي دنيا، اين است كه توانايي‌هايت را باور كني .
شايد شما عقيده داشته باشيد كه پرواز روح يك توهم است و بيشتر از خيال نيست. ولي اين كتاب ثابت مي‌كند كه پرواز روح واقعيت دارد .
پرواز روح يعني كه روح خود را به اختيار خود به دست مي‌گيريد و بعدهاي فيزيكي و زمان را مي‌شكنيد. پرواز روح يعني وراء را بوسيدن و به فرا رفتن، شكافتن هواي زندگي و كاويدن فضاي به چشم نيامدني، خود را به باد سپردن و وزيدن. پرواز روح، از بالا ديدن است و از پايين ديده شدن، گذشتن و گرفتار نشدن است. دوست داشتن است و دل نبستن. پرواز روح، سبكبال بودن و كليد رهايي است .
پشت‌جلد :
در اين كتاب ابتدا با مقدمه مترجم با توجه به شواهد تاريخي كه درباره احساس خروج روح از بدن در ادبيات، فرهنگ و عرفان ايران و جهان وجود دارند آشنا مي‌شويد و سپس ضمن آشنا شدن با تحقيقات مترجم در زمينه ايجاد احساس خروج از جسم در ايران در محافل دانشگاهي، با نحوه‌ي پيدايش اين پديده در شرايط مرگ موقتي، عرفان، هيپنوتيزم، يوگا، مدي‌تيشن، ذن و بررسي‌هاي پاراسايكولوژي آشنايي مي‌يابيد .
پس از معرفي يك مورد از تحقيقات علني در زمينه خروج از بدن در آمريكا، در متن اصلي كتاب با يك برنامه خودآموز در طي 20 درس روش تخليه جسم از روح و پرواز روح را، بدون كوچك‌ترين احتمال خطري ياد مي‌گيريد .
اين كتاب در سال 1990 و توسط دانشمنداني طراحي و تاليف شده كه علاوه بر استعداد خروج از جسم، در حدود 19 سال در دانشگاه‌هاي آمريكا به تحقيق و آموزش گسترده در اين زمينه پرداخته‌اند .
شايد براي عده‌ي زيادي از مردم، اين اعجاب‌انگيزترين كتاب علمي باشد كه در عمرشان مطالعه كرده‌اند .

 

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved